Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Kroz postupak vantjelesne oplodnje do sada rođeno 2015 beba

Zdravstvena ustanova Medico-S već godinama pomaže parovima koji se bore sa sterilitetom, odnosno otežanim začećem. Problemi u začeću mogu se pojaviti u različitim životnim dobima – i u mlađim godinama, kao i nakon rođenja jednog ili više djece što predstavlja sekundarni sterilitet. Rezultat rada klinike MEDICO-S je impozantan, jer je uz njihovu pomoć od 2007. […]