Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Uticaj Vitamina D u trudnoći na oralno zdravlje djece

 Staviti karijes pod kontrolu samo sanacijom nije moguće, već je potrebno koristiti sve dostupne modele prevencije u dobro osmišljenim preventivnim programima. Promocija oralnog zdravlja usmjerena je na zajednicu u cjelini, ali i na rizične grupe, kao što su trudnice, mala djeca i osobe sa visokim karijes rizikom. Veliki broj trudnica nije dovoljno informisana o značaju […]