Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Nikić: Porođaj sa epiduralom je bezbjedniji i sigurniji porođaj sa manje komplikacija

Anesteziolog dr Dejan Nikić, zaposlen na Univerzitetsko kliničkom centru RS, odgovorio je na neka od pitanja koja vas najčešće zanimaju u vezi epiduralne anestetije tokom porođaja.

 

Da li je potpuno bezbijedno primiti epiduralnu anesteziju?

Nijedna metoda tokom porođaja kao ni sam porođaj, nisu potpuno bezbjedni za zdravlje porodilje , pa tako ni epiduralna analgezija.

Ukoliko se radi po protokolu koji je jasno definisan, komplikacije od epiduralne analgezije se svode na minimum, a posljedice nisu ozbiljne po zdravlje  porodilje.

Generalno, bezbjedniji i sigurniji porođaj sa manje komplikacija je porođaj sa anestezijom, sem brzih i lakih poroda kod kojih anestezija nije ni potrebna. Takvih poroda je oko 10% u odnosu na ukupan broj poroda.

Anesteziolog Dejan Nikić o epiduralnoj anesteziji

Epiduralna anestezija ili analgezija se primjenjuje preko pedeset godina i nije napuštena nego predstavlja zlatni standard što dovoljno govori o kvalitetu i sigurnosti metode.

Tokom bezbolnog porođaja uz epiduralnu analgeziju od 1980. godine odlukom prvo britaskog udruženja akušerskih anesteziologa, a kasnije je odluka postala prihvaćena u cijelom svijetu, koristi se razblaženje anestetika koje obezbjeđuje anesteziranje samo nervnih vlakana koji prenose osjećaj bola, dok motorna nervna vlakna koja su odgovorna za kretanje bivaju ne anestezirana. To se u našoj terminologiji naziva “mobilni epidural”.

Navedeni stav pored mobilnosti povećao je sigurnost prilikom porođaja jer obezbjeđuje bolji osjećaj u drugom porođajnom dobu kada beba izlazi iz porođajnog kanala u spoljašnju sredinu.

Razblaženje anestetika podrazumijeva da se anestetik pomiješa sa fiziološkom tekućinom i kao posljedica toga njegova koncentracija se smanjuje.

Da li postoje neželjene rakcije nakon epuduralne anestezije?

Što se tiče neželjenih reakcija ,one se sreću ali nemaju neki veći klinički značaj.

Anesteziolog Dejan Nikic

Svrab, nejednaka analgezija na lijevoj i desnoj strani,nemogućnost postavljanja epidurala itd.

Da li epidural na neki način može uticati negativno na bebu u stomaku? U smislu srčane radnje ili disanja nakon rođenja?

Epidural nakon prve doze može prouzrokivati promjene u srčanoj radnji kod bebe u smislu usporenja srčanog rada. Navedeno usporenje je prolaznog karaktera, a ukoliko perzistira (potraje duži vremenski period) postoje jasno definisani protokoli kojima se usporena srčana radnja (frkfenca srca, srčani otkucaji) ubraza i vrati u fiziološke granice.

U literaturi nisu opisane ozbiljnije komplikacije kao posljedica usporenog srčanog rada koji nastaje kao posljedica epiduralne analgezije.

Na disanje bebe epidural nema nikakvog uticaja.

Da li trudnice, koje su na heparinu ( fragmin) mogu primiti epidural?

Što se tiče niskomolekularog heparina stav je jasan –  ukoliko se prima profilaktička doza potrebno je da prođe 12 sati od zadnje doze niskomolekularnog heparina da bi epiduralna anestezija bila bezbijedna.

Ukoliko se prima terapijska doza potrebno je da prođe 24 sata od zadnje doze, da bi epiduralna anestezija bila bezbijedna za pacijenta.

Najnovije objave

Na šta je neophodno obratiti pažnju prilikom planiranja trudnoće, šta je bitno …

Odnosnom inicijativom pojedinca zanemaruje se stav struke u vezi sa procesom liječenja …

Pojedini poslodavci u Srpskoj traže od trudnica, koje su na bolovanju zbog …

SARAJEVO – Posljednji podaci nedavno objavljenog istraživanja koje je uradio Sarajevski otvoreni …

Od prošle godine u upotrebi su samo elektronske zdravstvene knjižice, pa sam …