Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Pratnja na porođaju: Pravo koje nije omogućeno svim porodiljama u BiH

Trudničko bolovanje otvara samo ginekolog u domu zdravlja

BANJALUKA – Na osnovu 26 studija koje obuhvataju podatke iz 17 zemalja, uključujući više od 15.000 žena, utvrđeno je da žene koje imaju kontinuiranu podršku tokom poroda, imaju veću vjerovatnoću da će roditi vaginalno bez vakuuma, forcepsa ili carskog reza. U poređenju sa porođajima gdje je pratnja tokom poroda izostala, podaci pokazuju da podrška odabranog […]

Porodiljama novi obračun plate

Trudnicko bolovanje

Porodilje u Republici Srpskoj ubuduće će, tokom porodiljskog odsustva dobijati platu koja predstavlja prosjek zadnjih 18 plata koje je imala, umjesto 12, kako je do sada bilo. Ove izmjene Zakona o radu, usvojili su sinoć poslanici Narodne skupštine Republike Srpske. Novina je i način obračuna prosječne naknade za onu porodilju koja nije bila zaposlena tokom […]

Uskoro novi obračun plata za porodilje

Porodilje ne trebaju donositi doznake

Naknada plata za porodiljsko odsustvo u Republici Srpskoj uskoro će imati drugačiji obračun. Porodilji, ali i njenom poslodavcu iz Fonda dječije zaštite, refundiraće se iznos prosječne plate koje je imala u posljednjih 18, a ne 12 mjeseci, kakva je to do danas praksa. Novina je i način obračuna prosječne naknade za onu porodilju koja nije […]