Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Porodiljama novi obračun plate

Poslodavcni ni trudnicama nisu uplacivali zdravstveno osigurnaje tokom korone

Porodilje u Republici Srpskoj ubuduće će, tokom porodiljskog odsustva dobijati platu koja predstavlja prosjek zadnjih 18 plata koje je imala, umjesto 12, kako je do sada bilo. Ove izmjene Zakona o radu, usvojili su sinoć poslanici Narodne skupštine Republike Srpske. Novina je i način obračuna prosječne naknade za onu porodilju koja nije bila zaposlena tokom […]

Uskoro novi obračun plata za porodilje

Porodilje ne trebaju donositi doznake

Naknada plata za porodiljsko odsustvo u Republici Srpskoj uskoro će imati drugačiji obračun. Porodilji, ali i njenom poslodavcu iz Fonda dječije zaštite, refundiraće se iznos prosječne plate koje je imala u posljednjih 18, a ne 12 mjeseci, kakva je to do danas praksa. Novina je i način obračuna prosječne naknade za onu porodilju koja nije […]