Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Sve više zahtjeva za epidural, a premalo anesteziologa

Tokom prethodnih 11 godina, koliko se epiduralna anestezija radi u akušerstvu u UKC Republike Srpske, svake godine se broj epidurala konstantno povećava. Tokom 2020. ukupno je obavljeno 439 bezbolnih porođaja, što čini 21.41% svih vaginalnih porođaja u našem porodilištu. Tokom 2021. godine broj se dalje povećava, odnosno izvedena su 494 epidurala ili 24.19% od ukupnog broja porođaja. Taj trend povećanja se nastavlja i tokom 2022. godine, tako da se broj epidurala povećava na 549, odnosno 28,55% od svih porođaja, rekao je za portal Mojedijete.info načelnik Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje dr Dragan Rakanović.

Dodao je da se jasno vidi da postoji povećanje broja bezbolnih porođaja, što je značajan iskorak i zadovoljenje potreba za epiduralnom analgezijom za porodilje.

Upravo zbog sve veće potražnje za epiduralom, dolazi do drugog problema, a to je da pojedine trudnice ipak ostanu uskraćene za bezbolni porođaj, jer anesteziolog ne stigne da im dođe na porođaj. Nekoliko trudnica su pisale portalu Mojedijete.info da im anesteziolog, i pored dogovora nije došao jer je porođaj krenuo noću.

Doktor Rakanović objašnjava da ovu vrstu anestezije/analgezije izvode četiri ljekara koji najčešće rade u svoje slobodno vrijeme, znači mimo redovnog rada.

-Tokom mjeseca, najmanje 20 dana 4 navedena ljekara dežuraju na UKC-u i pružaju uslugu epiduralne analgezije tokom noći. S obzirom na to, da nije jednostavno uskladiti dnevne radne obaveze sa dodatnim radom, mišljenja sam da s obzirom na sve okolnosti i konstantan nedostatak specijalista anesteziologa, navedeno povećanje broja i procenata bezbolnih porođaja predstavlja izvanredne rezultate, a za što smo dobili i pohvale na stručnim i naučnim kongresima i sastancima u regionu i svijetu. I dalje se radi na edukaciji mladog kadra, ljekara na specijalizaciji, na što smo naročito ponosni, te očekujemo dalje uključenje ljekara u izvođenje navedene procedure – naglasio je Rakanović.

Dodaje da konstantna sigurnost u radu, edukacija i prezentacija radova iz oblasti akušerske anestezije Kliniku za anesteziju i UKC Republike Srpske stavlja na prvo mjesto po broju izvedenih epiduralih anestezija/analgezija u Bosni i Hercegovini.

-Tokom prethodne 4 godine prezentovani su radovi iz oblasti akušerske anestezije na godišnjim  kongresima Evropskog udruženja anesteziologa i intenzivista. Takođe, u junu mjesecu ove godine Klinika za anesteziju i intenzvno liječenje i Udruženje anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske organizuju Simpozijum – Školu akušerske anestezije sa kursom ultrazvuka za anesteziologe, gdje očekujemo dolazak 10 eminentnih stručnjaka iz oblasti akušerske anestezije iz SAD, uz kolege iz regiona, a sve sa ciljem daljeg stručnog usavršavanja i sigurnije anestezije i porođaja u našoj ustanovi – objasnio je Rakanović.

 

Najnovije objave

Ministarstvo pravde Republike Srpske, prihvatilo je inicijative za izmjene i dopune Porodičnog …

BANJALUKA – Radno mjesto 28 očeva u Srpskoj ove godine zamijenilo je …

Građani Srpske koji žele da promijene svog izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa to mogu učiniti od 1. oktobra pa do kraja godine bez navođenja razloga za to.

Banka humanog mlijeka na UKC- u Republike Srpske počela je da funkcioniše, a mlijeko mogu donirati majke beba mlađih od godinu dana.

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, i to 18 djevojčica i devet dječaka.